InDesign – jednoznakové předložky

Návod jak používat jednoznakové předložky v InDesignu – níže vám popíši několik možností, jak v InDesignu zalamovat jednoznakové předložky.

1, Ruční zalomení

Jednoznakovou předložku můžete na nový řádek posunout ručně pomocí Vynuceného zalomení řádku (SHIFT+ENTER), případně v menu Text – Vložit znak rozdělení – Vynucené zalomení řádku.

2, Vložení pevné mezery

Druhou možností je vložení pevné mezery mezi jednoznakovou předložku a slovo – vymažte stávající (obyčejnou mezeru) a klikněte na menu Text – Vložit prázdné místo – Pevná mezera (ALT+CTR+X).

3, Automatické vložení pevných mezer do celého dokumentu

Pokud chcete vložit pevnou mezeru za každou jednoznakovou předložku v dokumentu, klikněte na menu Úpravy – Hledat a nahradit – záložka GREP. Do pole hledat vložte tuto sekvenci:

(<[szkvaiouSZKVAIOU])[ ]

Do pole nahradit vložte toto:

$1~S

tím se v celém dokumentu doplní pevné mezery a již budou držet. Doporučuji tuto akci provést až na konci práce s textem (když víte, že již text nebudete přidávat).